Novinky

 

de de

en

cz cz

Odkaz facebook Odkaz Kniha hastů

sk de de en cz cz

Lisovna našeho vinného sklepa byla podle letopočtu na hlavním nosném trámu, který je snadno přístupný návštěvníkům, postavena L.P. 1905. Je však nepochybné, že podzemí, tedy vlastní sklep, zde byl již století předtím. Nejprve byly vždy kopány sklepy, nad nimi se stavěly jen lehké přístřešky a teprve později „kamenné“ lisovny. Ostatně první písemná zmínka o tom, že se na Mikulovsku pěstovalo víno, pochází už z první čtvrtiny 13. století při osidlování Lichteštejny. Zajímavé jsou ve sklepě staré klenby. Jejich nejstarší základy jsou zhotoveny z plochých vápencových kamenů, později se klenuly z cihel. Jelikož se nedochovalo, z poválečných důvodů (viz Historie Úval), příliš dobových dokumentů, jsou informace o sklepě z dřívějších let jen kusé.

 

Historie Sklep ÚvalyHistorie Sklep Úvaly

 

V roce 2002 si lisovnu a zachovalou část sklepa vyhlédla a zakoupila Ing. Valentová a započala rozsáhlé opravy a budování dalších sklepů. V roce 2005 byla hotová většina sklepů, vnitřní posezení, sociální zázemí a vinotéka. Od této doby ve sklepě probíhají degustace a vinařské akce, i když celý projekt stále čekal na své dokončení. V roce 2006 bylo rozhodnuto, že je nezbytně nutné posunout výstavbu dále, z organizačních důvodů vznikla společnost Daniela Valentová spol. s r.o. a v dubnu 2007 začaly práce na výstavbě penzionu pro 38 osob se školící místností a restaurací, kompletní dobudování areálu zvnějšku a další výkopové a stavební práce na propojení nového a starého sklepa.

V průběhu prací byly znovuobjeveny a opraveny klenby na přilehlém hospodářském stavení (viz Fotogalerie), jež byly po válce zalité do betonu a nyní nově ručně očištěny a zrenovovány. Pro opravy bylo používáno výhradně dobových originálních materiálů, tedy staré otesávané trámy, alespoň 100 let staré cihly, pískovec, vápenec, dubové sudy.. Klenuté dřevěné stropy a dubové podlahy byly budovány z použitých vinných sudů. Všechny naše původní i dostavěné sklepní chodby byly kopány zevnitř a materiál ručně dopravován na místo i ven. Na stavbu vinných boxů a kojí jsou použity výhradně přírodní materiály (kámen, masivní dřevo) a ruční zednická, tesařská a kovářská práce. Naše sklepy jsou dnes již vzájemně propojeny a rozkládají se pod 2/3 areálu. Chodby a vinné koje mají celkovou délku téměř 145 metrů, přičemž celková plocha je 295m2.

 

Historie Sklep ÚvalyHistorie Sklep Úvaly

 

Při stavbě penzionu,i když udržuje stylový ráz (na střechách je použita bobrovka, hrubé omítky, dělená okna, cihlové vyzdívky v interiéru chodeb, apod.), byly použity moderní materiály a postupy, tak, aby dům byl ekologický a energeticky úsporný. 

V krátkém souhrnu se Vám pokusíme nastínit rozsah stavby a obtížnost obnovy a výstavby sklepů, jež celá probíhala ruční prací dle původních dobových postupů. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na stavbě sklepa podíleli.

 

  • bylo vyvezeno cca 2000 tun zeminy
  • nakoupeno cca 450 palet!!! starých, ručně čištěných znakových cihel
  • tj. cca 120.000 cihel ze třinácti starých rozebraných stavení – stará sýpka, statek Pohořelice, zámecká zeď Valtice, stavení z Rakvic, stavení z Perné od p.Zahradníčka, z Brna – z bývalé teplárny na Cejlu, z areálu bývalé Wanieckovy továrny v Brně, z bývalého cukrovaru z Ořechova u Brna, z Židenic, Hrádku u Hevlína, z Lednice od p.Kobzy
  • pískovec z Ostroměře u Hradce Králové cca 50 palet
  • použité vinné sudy na podlahy a klenuté stropy cca 18 ks v objemech od 6-45hl
  • na ručně tesané stoly a lavice v lisovně bylo použito sušené lipové dřevo
  • kovářská práce v celém areálu je od pana Šťastného z Brna a pana Podškupky z Rakvic
  • takřka všechny práce na stavbě sklepů i lisovny s vinotékou řídil pan Oldřich Michlovský z Rakvic, bez jehož myšlenek a citu pro věc by takovýto záměr jen stěží vzniknul

Venkovské sídlo milovníků vína.

© 2024 Villa Daniela

Created by GOLDEN ORANGE s.r.o.