Novinky

 

de de

en

cz cz

Odkaz facebook Odkaz Kniha hastů

sk de de en cz cz

Svatební obřad

Civilní nebo katolický svatební obřad pro vás připravíme u nás v zahradě u jezírka či ve vinném sklepě. v prostorách státního zámku Valtice nebo za příznivého počasí přímo v  anglickém parku zámku. Variantou je také obřad na Reistně - Kolonádě nad Valticemi. Katolický obřad je  možné uspořádat v zámecké kapli. 

  svatba valtice 1

Doklady potřebné k uzavření civilního sňatku

Jsou-li snoubenci Češi, doloží na matričním úřadu platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, cestovní pas - v případě cestovního pasu je nutné předložit potvrzení o trvalém bydlišti a  stavu) a rodný list (popřípadě úředně ověřenou kopii). Snoubenec, který je cizincem, předloží na matričním úřadu platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, cestovní pas - v případě cestovního pasu je  nutné předložit potvrzení o trvalém bydlišti a stavu); rodný list (popřípadě úředně ověřenou kopii); doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství v tomto případě nesmí být dokument starší 6 měsíců; potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR. Dokumenty musí být předloženy nejpozději 1 měsíc před svatbou. U zahraničních svateb 2 měsíce před svatbou. Pokud budete mít zájem o osobní schůzku, zaslání více informací nebo o předběžnou kalkulaci vaší svatební oslavy a rezervaci termínu, kontaktujte nás. 

Venkovské sídlo milovníků vína.

© 2024 Villa Daniela

Created by GOLDEN ORANGE s.r.o.